اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت

تهیه نان توسط علما

۷۶

چرا بعضى از علما خودشان در خانه نان تهیه مى کردند ؟!

چرا بعضى از علما خودشان در خانه نان تهیه مى کردند ؟!

سیّد بحرالعلوم ـ رحمه  اللّه  ـ با آن همه برکات، از لحاظ سنّ کمتر از شیخ انصارى ـ رحمه  اللّه  ـ عمر کرده است! و شهید اول ـ رحمه اللّه  ـ چه قدر کتاب هاى نافع و قوى و متین دارد. توفیق در تحصیل چیز دیگر است، توفیق به کثرت اشتغال نیست.
خیلى خطرناک است که ندانیم قُدما چه راهى را مى رفتند! دلیل عقب ماندگى ما آن است که اموال شبهه ناک مصرف مى کنیم، و مال شبهه  ناک، ایجاد تردید و شبهه مى کند، و به قدر ضرورت و نان خالى اکتفا نمى کنیم.

این ها است که در تحصیل ایمان و یقین و توفیق در تحصیل و آثار و برکات آن اثر دارد، لذا بعضى از علما خودشان در خانه نان تهیه مى کردند، تا از جهت طهارت و حلیّت آن مطمئن باشند. تصرّف در مالى که صاحب آن راضى نیست و مصرف کردن آن، در علمیّات و عملّیات ما اثر مى گذارد.
ناصرالدّین شاه به مرحوم کَنى(۱) خیلى احترام مى گذاشت، لذا او را از پرداخت مالیات معاف کرده بود. ولى مرحوم کَنى به او گفت: خواهش مى کنم دستور دهید از املاک ما هم مالیات بگیرند! و مقصودش این بود که از هر جا کم کنند، به دیگران مى افزایند، و ازما که مالیات نمى گیرند، به جاى آن از دیگران بیشتر مى گیرند.
علماى ما، در مصرف قناعت مى کردند، و به دیگران رسیدگى مى کردند! اما ما راهى را رفتیم و مى رویم که نه به خودمان پرداختیم، و نه به دیگران رسیدگى کردیم؛ بلکه در اثر قناعت نکردن و غَوْر در مادیّات و تجمّلات زندگى همیشه مقروض هستیم. قرض در حقیقت مغلول کردن(۲) نقدى است. خدا مى داند که انسان چه قدر باید تلاش کند و از کجا بیاورد، تا قرضش را ادا نماید.

…………………………………………………………..
۱. عالم بزرگ، ملاّعلى تهرانى کنى (۱۲۲۰ ـ ۱۳۰۶).
۲. در زنجیر و بند کردن خود.
سایت معظم له برچسب ها: ایت الله بهجت ، بحرالعلوم ، شیخ انصاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.