اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت

مناجات با خدا و امام زمان(عج) – دل غم پر شد از غم از غم من، دیدم سراپا سوخت غم در ماتم من

“مناجات با خدا و امام زمان(عج) – دل غم پر شد از غم از غم من، دیدم سراپا سوخت غم در ماتم من” از مناجات با خدا و امام زمان(عج) – دل غم پر شد از غم از غم من، دیدم سراپا سوخت غم در ماتم من توسط www.BGH.ir بچه‌های قلم. سبک: Other.