اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت
مرور رده

اعتکاف چیست

فلسفه اعتکاف

فلسفه اعتکاف بخشی از مقررات دینی که «عبادت» نامیده می­شود، برای تأمین نیازهای روحی انسان تشریع شده است؛ هر چند

پیشینه اعتکاف

پیشینه اعتكاف اعتكاف تنها مخصوص دین اسلام نیست ‏بلكه در ادیان الهى دیگر نیز وجود داشته و در اسلام استمرار یافته