اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت
مرور رده

الگوی مصرف

اسراف

چکيده ما در اين مقاله ابتدا به مفهوم شناسي اسراف، تبذير و واژه هاي هم معناي آن پرداختيم و آنگاه موضوع اسراف، و