اعتکاف
وب سایت اعتکاف، پویشی در مسیر گسترش معنویت
مرور رده

آثار ادبی اعتکاف

سخن دل

اعتكاف همنشینی با قدسیان و فرشته خویان است. اعتكاف سنت اسلام است، سنت اسلام ناب محمدى. معتكف روزه اش، نمازش،

اعتکاف اثر کرد؟

مدتی است كه در علم و صنعت گروهی جمع شده اند و بنای اجرای امر به معروف و نهی از منكر دارند. تقریباً جلسات هفتگی